Centrum Digitalizacji
Centrum Digitalizacji

O nas

Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zostało utworzone w czerwcu 2017 roku. Do zadań jednostki należy:

Przygotowanie i przeprowadzenie

Przygotowanie i przeprowadzenie

procesu digitalizacji dokumentów dla potrzeb ich udostępniania na zasadach otwartej nauki oraz ich obróbka graficzna, językowa i edytorska

Digitalizacja

Digitalizacja

eksponatów i obiektów przestrzennych, opracowanie modeli 3D oraz ich edycja i przetwarzanie

Opracowanie

Opracowanie

w zakresie metadanowym digitalizowanych kolekcji i obiektów oraz ich przygotowanie do udostępniania

Edycja i przetwarzanie

Edycja i przetwarzanie

istniejących danych cyfrowych dla potrzeb ich udostępniania na zasadach otwartej nauki

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON)

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON) to internetowa platforma informacyjna powstająca w ramach projektu: Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl, mająca na celu gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie zasobów nauki w otwartej formie cyfrowej wszystkim zainteresowanym. Koordynatorem projekt jest Politechnika Wrocławska, zaś jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Uniwersytet  Przyrodniczy udostępni wyselekcjonowane zasoby uczelni umieszczając na platformie ponad 7320 dokumentów i obiektów, w skład których wejdą m.in. interaktywna baza działalności badawczej i rozwojowej, baza oferty produktowej i technologicznej oraz platforma edukacyjna z obiektami e-learningu. Pozostałą cześć zasobów będą tworzyć: kolekcje makroskopowe, kolekcje obrazów, rysunków i szkiców z architektury, kolekcje okazów roślinnych i zwierzęcych, próbki  glebowe,  książki i czasopisma, skrypty, monografie, rozprawy, artykuły i materiały konferencyjne.

Eksponaty Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Eksponaty Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Eksponaty muzeum Instytutu Inżynierii Rolniczej

Eksponaty muzeum Instytutu Inżynierii Rolniczej

Eksponaty muzeum przyrodniczego przy Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

Eksponaty muzeum przyrodniczego przy Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki

Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki

Kolekcja zdjęć mikroskopowych sierści ssaków występujących w środowisku naturalnym i hodowlanym

Kolekcja zdjęć mikroskopowych sierści ssaków występujących w środowisku naturalnym i hodowlanym

Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji

Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji

Kolekcje fotografii obrazujących klasyfikację gleb Polski i świata

Kolekcje fotografii obrazujących klasyfikację gleb Polski i świata

Kolekcje próbek glebowych i skalnych

Kolekcje próbek glebowych i skalnych

Kolekcje obrazów, rysunków i szkiców z zakresu architektury krajobrazu i budownictwa

Kolekcje obrazów, rysunków i szkiców z zakresu architektury krajobrazu i budownictwa

Kolekcja osteologiczna Homo sapiens

Kolekcja osteologiczna Homo sapiens

Kolekcje zdjęć mikro- i makroskopowych histologicznych i histopatologicznych zwierząt domowych

Kolekcje zdjęć mikro- i makroskopowych histologicznych i histopatologicznych zwierząt domowych

Materiały z działalności Studenckich Kół Naukowych

Materiały z działalności Studenckich Kół Naukowych

Materiały działalności kulturalnej Uniwersytetu Przyrodniczego

Materiały działalności kulturalnej Uniwersytetu Przyrodniczego

Kolekcja dendrologiczna Arboretum – Ośrodka Badań Dendrologicznych

Kolekcja dendrologiczna Arboretum – Ośrodka Badań  Dendrologicznych

Obszar ziemi łąk, pastwisk, upraw i lasów Stacji Badawczo-Dydaktyczna w Radomierzu

Obszar ziemi łąk, pastwisk, upraw i lasów Stacji Badawczo-Dydaktyczna w Radomierzu

Książki wydane w latach 1800-1945

Książki wydane w latach 1800-1945

Stare druki – książki wydane w latach 1595-1800

Stare druki – książki wydane w latach 1595-1800

Nasz zespół

Przemysław Tymków
Marta Sabatowska
Adrian Kulik
Sylwia Marczak
Paweł Jarzembowski
Ewelina Franczak
Stanisław Rogowski
Paweł Filipiak
Jakub Łuczak
Justyna Murdza
Piotr Kubiś
Przemysław Tymków

Przemysław Tymków

kierownik jednostki

przemyslaw.tymkow@upwr.edu.pl

Marta Sabatowska

Marta Sabatowska

koordynacja procesu digitalizacji, określanie harmonogramu zespołu digitalizującego, sprawozdawczość i raportowanie wskaźników postępu digitalizacji, prace administracyjne, skan materiałów 2D, wspomaganie procesu OCR, korekta zeskanowanego tekstu

marta.sabatowska@upwr.edu.pl

Adrian Kulik

Adrian Kulik

rejestracja danych wideo, montaż filmów edukacyjnych i promocyjnych, grafika 2D, fotografia obrotowa/packshot, wirtualna rzeczywistość

adrian.kulik@upwr.edu.pl

Sylwia Marczak

Sylwia Marczak

rejestracja danych fotograficznych, fotografia obrotowa/packshot, panoramy 360°, grafika 2D

sylwia.marczak@upwr.edu.pl

Paweł Jarzembowski

Paweł Jarzembowski

skaning arkuszy zielnikowych, opracowanie metadanych zasobu, naloty dronem, digitalizacja drzew oraz roślin zielnych

pawel.jarzembowski@upwr.edu.pl

Ewelina Franczak

Ewelina Franczak

asystentka kierownika projektu ds. administracyjno-promocyjnych

ewelina.franczak@upwr.edu.pl

Stanisław Rogowski

Stanisław Rogowski

operator składu komputerowego

stanislaw.rogowski@upwr.edu.pl

Paweł Filipiak

Paweł Filipiak

specjalista ds. skaningu laserowego

pawel.filipiak@upwr.edu.pl

Jakub Łuczak

Jakub Łuczak

skaning materiałów światłoczułych, skaning 2D, pozyskiwanie i edycja geodanych, administracja strony internetowej

jakub.luczak@upwr.edu.pl

Justyna Murdza

Justyna Murdza

wspomaganie procesu OCR, redakcja i korekta zeskanowanego tekstu, skan materiałów 2D, redakcja i korekta opisów metadanowych zasobu

justyna.murdza@upwr.edu.pl

Piotr Kubiś

Piotr Kubiś

skaning laserowy obiektów przestrzennych, ręczny precyzyjny skaning laserowy, obróbka chmur punktów, tworzenie modeli 3D, ortofotomapy, pozyskiwanie i przetwarzanie danych przestrzennych

piotr.kubis@upwr.edu.pl

Kontakt

Centrum Digitalizacji

pl. Grunwaldzki 24, bud. C-2 (bud. Melioracji), p. 2
50-363 Wrocław
tel.: 71 320 1019
mail: centrum.digitalizacji@upwr.edu.pl