Sekcja Digitalizacji
Sekcja Digitalizacji
Sekcja Digitalizacji

O nas

Przygotowanie i przeprowadzenie

Przygotowanie i przeprowadzenie

procesu digitalizacji dokumentów dla potrzeb ich udostępniania na zasadach otwartej nauki oraz ich obróbka graficzna, językowa i edytorska

Digitalizacja

Digitalizacja

eksponatów i obiektów przestrzennych, opracowanie modeli 3D oraz ich edycja i przetwarzanie

Opracowanie

Opracowanie

w zakresie metadanowym digitalizowanych kolekcji i obiektów oraz ich przygotowanie do udostępniania

Edycja i przetwarzanie

Edycja i przetwarzanie

istniejących danych cyfrowych dla potrzeb ich udostępniania na zasadach otwartej nauki

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON)

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON) to internetowa platforma informacyjna powstająca w ramach projektu: Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl, mająca na celu gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie zasobów nauki w otwartej formie cyfrowej wszystkim zainteresowanym. Koordynatorem projekt jest Politechnika Wrocławska, zaś jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Uniwersytet  Przyrodniczy udostępni wyselekcjonowane zasoby uczelni umieszczając na platformie ponad 7320 dokumentów i obiektów, w skład których wejdą m.in. interaktywna baza działalności badawczej i rozwojowej, baza oferty produktowej i technologicznej oraz platforma edukacyjna z obiektami e-learningu. Pozostałą cześć zasobów będą tworzyć: kolekcje makroskopowe, kolekcje obrazów, rysunków i szkiców z architektury, kolekcje okazów roślinnych i zwierzęcych, próbki  glebowe,  książki i czasopisma, skrypty, monografie, rozprawy, artykuły i materiały konferencyjne.

Eksponaty Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Eksponaty Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Eksponaty muzeum Instytutu Inżynierii Rolniczej

Eksponaty muzeum Instytutu Inżynierii Rolniczej

Eksponaty muzeum przyrodniczego przy Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

Eksponaty muzeum przyrodniczego przy Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki

Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki

Kolekcja zdjęć mikroskopowych sierści ssaków występujących w środowisku naturalnym i hodowlanym

Kolekcja zdjęć mikroskopowych sierści ssaków występujących w środowisku naturalnym i hodowlanym

Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji

Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji

Kolekcje fotografii obrazujących klasyfikację gleb Polski i świata

Kolekcje fotografii obrazujących klasyfikację gleb Polski i świata

Kolekcje próbek glebowych i skalnych

Kolekcje próbek glebowych i skalnych

Kolekcje obrazów, rysunków i szkiców z zakresu architektury krajobrazu i budownictwa

Kolekcje obrazów, rysunków i szkiców z zakresu architektury krajobrazu i budownictwa

Kolekcja osteologiczna Homo sapiens

Kolekcja osteologiczna Homo sapiens

Kolekcje zdjęć mikro- i makroskopowych histologicznych i histopatologicznych zwierząt domowych

Kolekcje zdjęć mikro- i makroskopowych histologicznych i histopatologicznych zwierząt domowych

Materiały z działalności Studenckich Kół Naukowych

Materiały z działalności Studenckich Kół Naukowych

Materiały działalności kulturalnej Uniwersytetu Przyrodniczego

Materiały działalności kulturalnej Uniwersytetu Przyrodniczego

Kolekcja dendrologiczna Arboretum – Ośrodka Badań Dendrologicznych

Kolekcja dendrologiczna Arboretum – Ośrodka Badań  Dendrologicznych

Obszar ziemi łąk, pastwisk, upraw i lasów Stacji Badawczo-Dydaktyczna w Radomierzu

Obszar ziemi łąk, pastwisk, upraw i lasów Stacji Badawczo-Dydaktyczna w Radomierzu

Książki wydane w latach 1800-1945

Książki wydane w latach 1800-1945

Stare druki – książki wydane w latach 1595-1800

Stare druki – książki wydane w latach 1595-1800

Nasz zespół

Przemysław Tymków
Marta Sabatowska
Adrian Kulik
Sylwia Marczak
Paweł Jarzembowski
Piotr Królik
Justyna Murdza
Weronika Tadla
Przemysław Tymków

Przemysław Tymków

Dyrektor Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki

przemyslaw.tymkow@upwr.edu.pl

Marta Sabatowska

Marta Sabatowska

Kierownik Sekcji Digitalizacji i Technologicznego Wsparcia Dydaktyki

marta.sabatowska@upwr.edu.pl

Adrian Kulik

Adrian Kulik

rejestracja danych wideo, montaż filmów edukacyjnych i promocyjnych, grafika 2D, fotografia obrotowa/packshot, wirtualna rzeczywistość

adrian.kulik@upwr.edu.pl

Sylwia Marczak

Sylwia Marczak

rejestracja danych fotograficznych, fotografia obrotowa/packshot, panoramy 360°, grafika 2D

sylwia.marczak@upwr.edu.pl

Paweł Jarzembowski

Paweł Jarzembowski

skaning arkuszy zielnikowych, opracowanie metadanych zasobu, naloty dronem, digitalizacja drzew oraz roślin zielnych

pawel.jarzembowski@upwr.edu.pl

Piotr Królik

Piotr Królik

digitalizacja obiektów przestrzennych, skan 3D materiału roślinnego, obróbka graficzna skanów, wspomaganie przebiegu misji fotogrametrycznych, administracja strony internetowej

piotr.krolik@upwr.edu.pl

Justyna Murdza

Justyna Murdza

wspomaganie procesu OCR, redakcja i korekta zeskanowanego tekstu, skan materiałów 2D, redakcja i korekta opisów metadanowych zasobu

justyna.murdza@upwr.edu.pl

Weronika Tadla

Weronika Tadla

rejestracja danych wideo, montaż filmów edukacyjnych, cyfrowe przygotowanie otwartych zasobów edukacyjnych

weronika.tadla@upwr.edu.pl

Kontakt

Sekcja Digitalizacji
i Technologicznego Wsparcia Dydaktyki

pl. Grunwaldzki 24, bud. C-2, pok. 2
50-363 Wrocław
tel.: 71 320 10 19
e-mail: digitalizacji@upwr.edu.pl

Skip to content